ENDÜSTRİYEL YAZILIMLAR

Yönetim Bilgi Sistemleri MS
MS Nedir ?

MS yönetim çözümleri, şirketin tüm alanlarında performans ve verimliliğin izlenmesi, sektöre göre takip sistemleri ve felaket kurtarma sistemleri gibi farklı çözümleri bir araya getirmiş yönetim yazılımlarıdır.

Öneri Sistemi: SS

Öneri Sistemi (Suggestion System); Öneri sistemleri, bir şirketin daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla çalışanların, iyileştirme faaliyetlerini ve yenileşim çalışmalarını başlatabilecek öneriler geliştirmeleri için online bir sistemdir.

Evrak Takip Sistemi: DTS

Evrak Takip Sistemi (Document Tracking System) ; bir şirkete dışarıdan gelen ve kurumdan dışarıya gönderilen resmi yazışmaların kayıtlarının bir veritabanında saklanarak ihtiyaç halinde o dokümanlara fiziksel olarak erişmeyi kolaylaştırmak için kullanılan yazılımdır.

Döküman Yönetim Sistemi: DMS

Döküman Yönetim Sistemi (Document Management System); dinamik iş kuralları,raporlar, yazışmalar gibi her verinin dijital ortama aktararak saklama ve bunlara erişim imkanı veren sistemlerdir. ERP, CRM gibi sistemlere entegrasyonları mevcuttur.

Acil Durum Eylem Yönetimi: EAM

Acil Durum Eylem Yönetimi (Emergency Action Management); Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin ve görevlerinin neler olmasının yönetildiği sistemdir.

Hasta Takip Sistemi: PTS

Hasta Takip Sistemi (Patient Tracking System): Sağlık kurumlarında personel ve hastaların acil çağrı ve hastaların dijital ortamdan takibi, iletişim ve iş gücü verimliliği sağlayan sistemlerdir.